15. 07. 2015

O čem se nemluví - okultní krvácení

Test na okultní krvácení je dostupný a relativně jednoduchý způsob zjištění okultní krvácení do stolice. Test je založen na zjištění přítomnosti krevního barviva hemoglobinu ve stolici. Jedná se v současné době o jednu z nejdůležitějších metod vyšetření stolice.

Přesný postup vyšetření závisí na konkrétním testu a vysvětlí ho lékař (případně je nutné si přečíst návod u daného testu). Testovat by se neměli lidé s průjmovým onemocněním a ženy během menstruace. Test na okultní krvácení může bezplatně podstoupit každý člověk ve věku 50-54 let jednou ročně a ve věku nad 55 let jednou za dva roky. Testovací soupravy jsou k dostání u praktického lékaře, případně jsou volně v prodeji v lékárně.

Výhodou testu je, že ho může provést vyšetřovaný sám doma. Moderní testovací sady umožňují vzorkování stěrem ze stolice či z toaletního papíru a minimalizují tak případné znechucení vyšetřovaného. Na druhou stranu včasné zjištění rakoviny tlustého střeva za trochu přemáhání stojí.

Výhodou ale i nevýhodou je velká citlivost vyšetření a riziko falešně pozitivního výsledku. Je nutné si uvědomit, že test prokáže pouze přítomnost krve ve stolici, ale nezjistí příčinu. Pokud je test pozitivní, je nejlépe provést kolonoskopii, která lékaři zobrazí celý vnitřek tlustého střeva, případně pokračovat dalšími specializovanými vyšetřeními.