Spi sladce

Spánkem trávíme přibližně třetinu života, a přesto o něm víme velmi málo.

Spánek je podstatný pro obnovení rozumových funkcí nezbytných pro myšlení a řízení organismu, učení a tvorbu krátkodobé i dlouhodobé paměti. Je nezbytný pro imunitu a vylučování hormonů, zejména růstového hormonu. Při nedostatku spánku klesá rychlost a přesnost reakce na určitý podnět.

Potřebná délka spánku je individuální, jako optimální se uvádí 7-8 hodin. Průměrná doba spánku se neustále zkracuje, a tak velká část populace trpí jeho nedostatkem. Nedostatek spánku se projevuje únavou a snížením výkonnosti, ale časem může vést i k závažným poruchám, jako je obezita, cukrovka, problémy s imunitou aj.

Poruchy spánku mohou být následkem řady onemocnění. Lze je rozdělit na nespavost (insomnie), zvýšenou spavost (hypersomnie) a další poruchy spánku. Nespavostí je označován stav, kdy pacient obtížně usíná, spí přerušovaně, krátce a necítí se pak dostatečně vyspalý. Může být způsobena nesprávnou životosprávou, psychickými problémy, stavy úzkosti či deprese, špatnou spánkovou hygienou, vysokým věkem aj.

K léčbě se užívají hypnotika, jejichž užívání nemá být delší než několik dní. Dále se používají léky proti depresi, léky snižující úzkost apod. Při větších problémech je nutné vyhledat lékaře.

Pro kvalitní spánek je vhodné dodržovat několik zásad. Chodit spát až když jsme skutečně ospalí. Před spaním omezit nápoje s kofeinem, alkoholem a kouření. Spát v místnosti s teplotou, která nám vyhovuje. Nečíst náročné texty těsně před spaním. Pomůže také teplá koupel, šálek teplého mléka nebo bylinkový čaj.