Stres II.

V minulém článku jsme hovořili o tom, že nadměrný či opakovaný stres může vést k onemocnění.

V důsledku stresu dochází k uvolnění energetických zásob organismu. To vede k zvýšenému uvolňování glukózy, což může být jedním z faktorů vzniku cukrovky druhého typu. Stresem zvyšovaný krevní tlak je jednou z příčin hypertenze. S tím souvisí nejrozšířenější civilizační nemoc - ischemická choroba srdeční, jejímž asi nejobávanějším projevem je infarkt myokardu. Stres také působí sníženou odolnost žaludeční sliznice k vnějším vlivům, což může vyústit v tzv. stresový vřed žaludku. K jiným možným důsledkům stresu patří zvýšené riziko astmatu. Další onemocnění, na jejichž vzniku má stres svůj podíl, jsou onemocnění psychosomatická. V tomto případě se psychické problémy navenek projeví jako tělesná nemoc.

Důsledkům stresu se lze bránit péčí o duševní a tělesné zdraví, dodržováním zásad zdravého životního stylu. Vyplácí se dobré plánovaní vlastních aktivit a minimalizace odkládání činností, umět říci NE, v soukromí udržovat kvalitní sociální vazby, úzké vztahy s rodinou a přáteli. V rámci psychohygieny mají velký význam relaxační techniky - jóga, meditace, dechová cvičení či masáže.

Stejně tak je důležité starat se o své tělo. Omezit konzumaci alkoholu, kouření, pravidelně odpočívat. Důležitá je vyvážená strava s potřebným množstvím živin. K dispozici jsou také doplňky stravy snižující negativní vlivy stresu. Jsou to bylinné prostředky obsahující zejména výtažky z třezalky, meduňky, kozlíku a vitamíny skupiny B.

Stres je v dnešní době všudypřítomný a není prakticky možné se mu vyhnout. Je ale možné naučit se s ním účinně bojovat.