Na základě odborných poznatků v medicíně a farmacii pro Vás připravujeme Plány lékárenské péče.

Jde o odborné materiály, které Vám umožní efektivně využívat léky nebo např. potravinové doplňky. Plány lékárenské péče slouží jako informační (resp. poradenský) zdroj pro prevenci významných dysfunkcí, pro management nemoci případně pro lékové problémy.

Plány lékárenské péče nejsou jen úzce zaměřené na jednu cílovou skupinu, ale naopak se snaží předkládanou problematiku rozvádět na širokou platformu a tyto plány uzpůsobovat pro různé skupiny uživatelů. Jsme schopni tyto plány na míru uzpůsobovat konkrétním potřebám zákazníků, ať již to jsou matky s dětmi, senioři, sportovci, lidé zaměření na zdravý životní styl, nebo naopak lidé zdravý životní styl porušující.