06. 08. 2015

Bez obav

I přes probíhající rekonstrukce v centru Brandýsa - momentálně probíhají práce na ulici Pražská - zejména pak na křížení s ulicí Výletní - je naše lékárna u brandýské polikliniky v provozu. Na poliklinice zároveň probíhá oprava střechy, ale i přes to není provoz přerušen.

Nemusíte mít obavy - na našem parkovišti bývá většinou dost místa k zaparkování. Příjezd k poliklinice z ulice Pražská je stále možný ulicí Vrábská a dále po Výletní až k uzávěře, před níž je možné odbočit právě k poliklinice a lékárně.